Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
Μέτρα Προστασίας
 Δίχτυ Οροφής
 Σκάφη Σκαλωσιάς
 Προστατευτικό δίχτυ Σκαλωσιάς
 Προσωπικού - Κράνος - Γάντια
 Προστασία καιρικών συνθηκών
 Σοβατεπί σκαλωσιάς
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Μέτρα Προστασίας - Δίχτυ Οροφής
 
Το δίχτυ οροφής τοποθετείται πάντα περιμετρικά στην οροφή-ταράτσα του κτιρίου και παρέχει ασφάλεια από τυχόν πτώση ή απροσεξία του τεχνίτη.
Μέτρα προστασίας στην οροφή κτιρίου εντός εργοταξίου στην Θίσβη Βοιωτίας.
..............................................
Περισσότερα >>
Μέτρα προστασίας στην οροφή κτιρίου εντός εργοταξίου στην Θίσβη Βοιωτίας.
..............................................
Περισσότερα >>