Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
Μέτρα Προστασίας
 Δίχτυ Οροφής
 Σκάφη Σκαλωσιάς
 Προστατευτικό δίχτυ Σκαλωσιάς
 Προσωπικού - Κράνος - Γάντια
 Προστασία καιρικών συνθηκών
 Σοβατεπί σκαλωσιάς
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Μέτρα Προστασίας - Προστατευτικό δίχτυ Σκαλωσιάς
 
Το προστατευτικό δίχτυ σκαλωσιάς (λινάτσα) είναι απαραίτητη σε κάθε σκαλωσιά όχι μόνο επειδή παρέχει προστασία στους τεχνικούς από τις καιρικές συνθήκες (π.χ Κρύο,Βροχή,Ηλιο) , αλλά επειδή παρέχει διπλή προστασία και για τους διερχομένους περαστικούς αλλά και για την ψυχολογική υποστήριξη των τεχνικών που εργάζονται σε μεγάλα ύψη.
Πρέπει επίσης να τοποθετηθεί και να ασφαλιστεί με σωστό τρόπο, να είναι σφιγκτή και τεντωμένη ,έτσι ώστε σε μια δυνατή ριπή του ανέμου το φορτίο της ανεμοπίεσης που θα δεχθεί και η σκαλωσιά αλλά και το δίχτυ να παραληφθεί με ασφάλεια χωρίς να επηρεαστεί η στατικότητα της σκαλωσιάς.

Ενα μεγάλο ποσοστό κατάρρευσης σκαλωσιών οφείλεται και στην λάθος τοποθέτηση του προστατευτικού διχτυού.