Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
Μέτρα Προστασίας
 Δίχτυ Οροφής
 Σκάφη Σκαλωσιάς
 Προστατευτικό δίχτυ Σκαλωσιάς
 Προσωπικού - Κράνος - Γάντια
 Προστασία καιρικών συνθηκών
 Σοβατεπί σκαλωσιάς
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Μέτρα Προστασίας - Σκάφη Σκαλωσιάς
 

Ο προστατευτικός πρόβολος ασφαλείας (Σκάφη) της σκαλωσιάς , αποτρέπει την πτώση εργαλείων και αντικειμένων που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία για τους διερχομένους περαστικούς.
Η κατασκευή της είναι γενικά απλή ,και ο σχεδιασμός της , μας επιτρέπει να την τοποθετήσουμε σε οποιοδήποτε ύψος.

Σκάφη Προστασίας
..............................................
Περισσότερα >>
Σκάφη Προστασίας
..............................................
Περισσότερα >>
Προστατευτικός πρόβολος σκαλωσιάς (Σκάφη).
..............................................
Περισσότερα >>