Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
Μέτρα Προστασίας
 Δίχτυ Οροφής
 Σκάφη Σκαλωσιάς
 Προστατευτικό δίχτυ Σκαλωσιάς
 Προσωπικού - Κράνος - Γάντια
 Προστασία καιρικών συνθηκών
 Σοβατεπί σκαλωσιάς
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
 

Η Εταιρεία ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ειδικεύεται εδώ και αρκετά χρόνια στην ενοικίαση και τοποθέτηση μεταλλικών σκαλωσιών τόσο στην Αθήνα όσο και πανελλαδικά , με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων που θα εργαστούν πάνω στην σκαλωσιά.

Η σκαλωσιά τοποθετείται βάσει των Κανονισμών του κράτους

 και περιλαμβάνονται δάπεδα ασφαλείας , διπλές μεταλλικές πλάτες, τερματικά σκαλωσιάς και σκάλες για εύκολη πρόσβαση σε κάθε επίπεδο της σκαλωσιάς.

 

Οι σκαλωσιές χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην πρόσοψη των κτιρίων για οποιαδήποτε εξωτερική εργασία π.χ χρωματισμοί , σοβαντίσματα , τοποθέτηση υαλοπετασμάτων κ.α , και γενικά ότι μπορεί να χρειαστεί μια οικοδομή στο στάδιο της κατασκευής της.

 

Κατά την ολοκλήρωση τοποθέτησης των σκαλωσιών , οι επιβλέποντες Μηχανικοί και  Αρχιτέκτονες , κατασκευαστές-εργολάβοι , ζητούν τα πιστοποιητικά των σκαλωσιών , τα οποία η κάθε εταιρεία ενοικιάσεων είναι υποχρεωμένη να τους τα παρέχει.

 

Οι έλεγχοι από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου) είναι συνεχείς , με σκοπό να διαπιστωθεί εάν η σκαλωσιά που έχει ολοκληρωθεί  τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και υγιεινής.

 

Σε ειδικές περιπτώσεις και αναλόγων την εργασία που πρόκειται να εφαρμοστεί , είναι απαραίτητο να καλυφθεί η σκαλωσιά με δίχτυ ασφαλείας (λινάτσα) για προστασία π.χ των πεζών έναντι πτώσης αντικειμένου-εργαλείου.

 

Τα τελευταία 2 χρόνια η εταιρεία μας συνεργάζεται πλέον με την γερμανική εταιρεία σκαλωσιών LAYHER , η οποία πέρα από την ανωτερότητα των προϊόντων της σε ευρωπαικό επίπεδο.Οι γερμανικές σκαλωσιές παρέχουν ολοκληρωμένη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί , είτε στην οικοδομή , στο κτίριο ή στην Βιομηχανία.

 

Τέλος ας υπάρχει στο μυαλό μας ένα γνωμικό που κυκλοφορεί ευρέως στους κύκλους της οικοδομής «Ένα παρ’ολίγον ατύχημα ΣΗΜΕΡΑ , βέβαιο ατύχημα ΑΥΡΙΟ»  ,

και ας φροντίσουμε , στο βαθμό που μπορεί ο καθένας μας , να ελαχιστοποιήσουμε  τα ατυχήματα στην οικοδομή.

                                                               Φιλικά
                                                    ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΚΗΣ