Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
 Προεκτάσεις - Μπράτσα Σκαλωσιάς
 Πύργοι Σκαλωσιάς Σταθεροί - Κυλιόμενοι
 Εξωτερικές Σκάλες Πρόσβασης Σκαλωσιάς
 Σκαλωσιές Πεζοδρομίου
 Πλαίσια Αποφυγής Εμποδίων
 Κερκίδες
 Εξέδρες
 Πλατφόρμα Ασφαλείας
 Πεζογέφυρα
 Κρεμαστή Σκαλωσιά
 Αντιστήριξη Σκαλωσιάς - Αντιρίδες
 Σκαλωσιές για Αεροπλάνα - Πλοία
 Σκαλωσιές για Σήραγγες
 Σκαλωσιές Υποστήλωσης
 Στέγαστρα Ασφαλείας
 Σκαλωσιές Δεξαμενών
Μέτρα Προστασίας
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών - Αντιστήριξη Σκαλωσιάς - Αντιρίδες
 

Σε όλες τις περιπτώσεις η σκαλωσιά πρόσοψης ασφαλίζεται πάνω στο κτίριο με τέτοιο τρόπο που έχει υποδείξει η μελέτη.
Κάποιες φορές λόγω αδυναμίας στήριξης της σκαλωσιάς πάνω στο κτίριο και στο μπετό ,πχ ολοκληρωτική κάλυψη της πρόσοψης του κτιρίου με κρύσταλλα ,ή απαγόρευση στήριξης λόγω εργασιών που θα γίνουν στην πρόσοψη κ.α , η σκαλωσιά προστατεύεται από την κατάρρευση λόγω ροπών, τοποθετώντας μια ειδική αντιστήριξη στο εξωτερικό μέρος της.
 

Αντιστήριξη σκαλωσιάς
..............................................
Περισσότερα >>
Αντιστήριξη Σκαλωσιάς
..............................................
Περισσότερα >>