Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
 Προεκτάσεις - Μπράτσα Σκαλωσιάς
 Πύργοι Σκαλωσιάς Σταθεροί - Κυλιόμενοι
 Εξωτερικές Σκάλες Πρόσβασης Σκαλωσιάς
 Σκαλωσιές Πεζοδρομίου
 Πλαίσια Αποφυγής Εμποδίων
 Κερκίδες
 Εξέδρες
 Πλατφόρμα Ασφαλείας
 Πεζογέφυρα
 Κρεμαστή Σκαλωσιά
 Αντιστήριξη Σκαλωσιάς - Αντιρίδες
 Σκαλωσιές για Αεροπλάνα - Πλοία
 Σκαλωσιές για Σήραγγες
 Σκαλωσιές Υποστήλωσης
 Στέγαστρα Ασφαλείας
 Σκαλωσιές Δεξαμενών
Μέτρα Προστασίας
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών - Κρεμαστή Σκαλωσιά
 
Η κρεμαστή σκαλωσιά δεν διαφέρει σε τίποτα από την συμβατική σκαλωσιά πρόσοψης , παρά μόνο στον τρόπο που εδράζεται η βάση της.Είναι μία ολοκληρωμένη λύση όταν η σκαλωσιά δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να πατήσει κανονικά στο έδαφος.Η λύση δίνεται με την κατασκευή γεφυρών και προβόλων οι οποιοί πακτώνονται συνήθως στον πρώτο όροφο του κτιρίου.
Κρεμαστή σκαλωσιά σε κτίριο στην οδό Λένορμαν.
..............................................
Περισσότερα >>
Κρεμαστή σκαλωσιά στο Παγκράτι.
..............................................
Περισσότερα >>
Κρεμαστή και ανάποδη σκαλωσιά κάτω από τον κεντρικό φορέα γέφυρας.
..............................................
Περισσότερα >>
Κρεμαστή σκαλωσιά κάτω από γέφυρα.
..............................................
Περισσότερα >>