Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
 Προεκτάσεις - Μπράτσα Σκαλωσιάς
 Πύργοι Σκαλωσιάς Σταθεροί - Κυλιόμενοι
 Εξωτερικές Σκάλες Πρόσβασης Σκαλωσιάς
 Σκαλωσιές Πεζοδρομίου
 Πλαίσια Αποφυγής Εμποδίων
 Κερκίδες
 Εξέδρες
 Πλατφόρμα Ασφαλείας
 Πεζογέφυρα
 Κρεμαστή Σκαλωσιά
 Αντιστήριξη Σκαλωσιάς - Αντιρίδες
 Σκαλωσιές για Αεροπλάνα - Πλοία
 Σκαλωσιές για Σήραγγες
 Σκαλωσιές Υποστήλωσης
 Στέγαστρα Ασφαλείας
 Σκαλωσιές Δεξαμενών
Μέτρα Προστασίας
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών - Πλατφόρμα Ασφαλείας
 
Η πλατοφόρμα ασφαλείας (πατάρι) είναι μια ειδική κατασκευή και προυποθέτει μια μελέτη από τον Μηχανικό της εταιρείας.Δίνει λύσεις σε δύσκολες κατασκευές , όταν η συμβατική σκαλωσιά αδυνατεί.
Σχέδιο Πλατφόρμα Εργασίας.
..............................................
Περισσότερα >>
Σχέδιο Πλατφόρμα Εργασίας.
..............................................
Περισσότερα >>
Πλατφόρμα Εργασίας στις εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ στη Πάχη Μεγάρων.
..............................................
Περισσότερα >>