Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
 Προεκτάσεις - Μπράτσα Σκαλωσιάς
 Πύργοι Σκαλωσιάς Σταθεροί - Κυλιόμενοι
 Εξωτερικές Σκάλες Πρόσβασης Σκαλωσιάς
 Σκαλωσιές Πεζοδρομίου
 Πλαίσια Αποφυγής Εμποδίων
 Κερκίδες
 Εξέδρες
 Πλατφόρμα Ασφαλείας
 Πεζογέφυρα
 Κρεμαστή Σκαλωσιά
 Αντιστήριξη Σκαλωσιάς - Αντιρίδες
 Σκαλωσιές για Αεροπλάνα - Πλοία
 Σκαλωσιές για Σήραγγες
 Σκαλωσιές Υποστήλωσης
 Στέγαστρα Ασφαλείας
 Σκαλωσιές Δεξαμενών
Μέτρα Προστασίας
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών - Σκαλωσιές Δεξαμενών
 
Η εταιρεία κατασκευάζει εξωτερικές σκαλωσιές και για την Βιομηχανία , όπου οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές από την σκαλωσιά πρόσοψης.
Γενικά η φιλοσοφία είναι διαφορετική αλλά διαθέτουμε σκαλωσιές για δύσκολα έργα που υπάγονται στην βιομηχανία όπως Ναυπηγεία - Δυιλιστήρια - Δεξαμενές - Αεροπλοϊα κ.α.
Εξωτερική σκαλωσιά σε δεξαμενή.
..............................................
Περισσότερα >>
Εξωτερική σκαλωσιά σε δεξαμενή.
..............................................
Περισσότερα >>
Εξωτερική σκαλωσιά σε δεξαμενή πίσσας στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
..............................................
Περισσότερα >>