Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
 Προεκτάσεις - Μπράτσα Σκαλωσιάς
 Πύργοι Σκαλωσιάς Σταθεροί - Κυλιόμενοι
 Εξωτερικές Σκάλες Πρόσβασης Σκαλωσιάς
 Σκαλωσιές Πεζοδρομίου
 Πλαίσια Αποφυγής Εμποδίων
 Κερκίδες
 Εξέδρες
 Πλατφόρμα Ασφαλείας
 Πεζογέφυρα
 Κρεμαστή Σκαλωσιά
 Αντιστήριξη Σκαλωσιάς - Αντιρίδες
 Σκαλωσιές για Αεροπλάνα - Πλοία
 Σκαλωσιές για Σήραγγες
 Σκαλωσιές Υποστήλωσης
 Στέγαστρα Ασφαλείας
 Σκαλωσιές Δεξαμενών
Μέτρα Προστασίας
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών - Πλαίσια Αποφυγής Εμποδίων
 
Πολλές φορές ενώ η σκαλωσιά τοποθετείται κατά ύψος , κάποια εμπόδια φυσικά ή τεχνητά εμποδίζουν την ολοκλήρωσή της.Αυτά τα εμπόδια μπορεί να είναι π.χ ένα κλιματιστικό , ένας μικρός πρόβολος του κτιρίου κ.α.Σ'αυτή την περίπτωση τοποθετούμε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο για να αποφύγουμε με ασφάλεια το εμπόδιο.
..............................................
Περισσότερα >>
..............................................
Περισσότερα >>
..............................................
Περισσότερα >>