Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
 Προεκτάσεις - Μπράτσα Σκαλωσιάς
 Πύργοι Σκαλωσιάς Σταθεροί - Κυλιόμενοι
 Εξωτερικές Σκάλες Πρόσβασης Σκαλωσιάς
 Σκαλωσιές Πεζοδρομίου
 Πλαίσια Αποφυγής Εμποδίων
 Κερκίδες
 Εξέδρες
 Πλατφόρμα Ασφαλείας
 Πεζογέφυρα
 Κρεμαστή Σκαλωσιά
 Αντιστήριξη Σκαλωσιάς - Αντιρίδες
 Σκαλωσιές για Αεροπλάνα - Πλοία
 Σκαλωσιές για Σήραγγες
 Σκαλωσιές Υποστήλωσης
 Στέγαστρα Ασφαλείας
 Σκαλωσιές Δεξαμενών
Μέτρα Προστασίας
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών - Σκαλωσιές Πεζοδρομίου
 

Τα ικριώματα πεζοδρομίου (πλαίσια πεζοδρομίου) χρησιμοποιούνται πάντα όταν στον χώρο στήριξης της σκαλωσιάς , ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις , είναι πάνω στο πεζοδρόμιο , δεν πρέπει να διακόπτεται η διέλευση των πεζών.Ετσι το πρώτο πλαίσιο που τοποθετείται έχει πλάτος 1,20μ.

Εξωτερική Σκαλωσιά με πλαίσιο πεζοδρομίου.
..............................................
Περισσότερα >>
Εξωτερική Σκαλωσιά με πλαίσιο πεζοδρομίου.
..............................................
Περισσότερα >>