Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
 Προεκτάσεις - Μπράτσα Σκαλωσιάς
 Πύργοι Σκαλωσιάς Σταθεροί - Κυλιόμενοι
 Εξωτερικές Σκάλες Πρόσβασης Σκαλωσιάς
 Σκαλωσιές Πεζοδρομίου
 Πλαίσια Αποφυγής Εμποδίων
 Κερκίδες
 Εξέδρες
 Πλατφόρμα Ασφαλείας
 Πεζογέφυρα
 Κρεμαστή Σκαλωσιά
 Αντιστήριξη Σκαλωσιάς - Αντιρίδες
 Σκαλωσιές για Αεροπλάνα - Πλοία
 Σκαλωσιές για Σήραγγες
 Σκαλωσιές Υποστήλωσης
 Στέγαστρα Ασφαλείας
 Σκαλωσιές Δεξαμενών
Μέτρα Προστασίας
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών - Πύργοι Σκαλωσιάς Σταθεροί - Κυλιόμενοι
 
Οι πύργοι (κινητές σκαλωσιές) υπάγονται στις ειδικές κατασκευές αφού χρησιμοποιούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εργασία μέσα σε κλειστό χώρο καταστήματος.Ανάλογα με τις απαιτήσεις , μπορεί να γίνει και κυλιόμενη με την πρόσθεση ειδικών τροχών.
Κινητή Σκαλωσιά.

 

..............................................
Περισσότερα >>
Κινητή σκαλωσιά σήραγγας
..............................................
Περισσότερα >>
Κινητή Σκαλωσιά.
..............................................
Περισσότερα >>
Κινητή Σκαλωσιά.
..............................................
Περισσότερα >>