Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
 Layher
 Μεταλλικά
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
Μέτρα Προστασίας
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Πιστοποιητικά Ασφαλείας
 

Η εταιρεία μας , διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και τα διεθνή κατασκευαστικά πρότυπα.
Πτυχιούχος Μηχανικός της Εταιρείας , πιστοποιεί όπου χρειάζεται , την χρήση της σκαλωσιάς , σε συνδυασμό με την κατάλληλη Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου και την Δήλωση Πιστότητας που κατέχει η Εταιρεία.
Ολα τα πιστοποιητικά  είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
..............................................
Περισσότερα >>
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
..............................................
Περισσότερα >>